Over LEA /
Pri LEA
Over Esperanto
  
Nieuwtjes /
Novaĵoj
Contact /
Kontakto


Welkom

Bonvenon

De vaste bijeenkomst is elke laatste Donderdag van de maand, van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur, in "'t Poorthuis", Zuidervest 2a, 3990 Peer, tel. 011 61 07 20.
Inlichtingen: H. Schutters, tel. 011635592
La regula kunveno estas ĉiun lastan ĵaŭdon de la monato, de la 20-a horo ĝis proksimume la 22-a horo, en "'t Poorthuis", Zuidervest 2a, 3990 Peer, tel. 011 61 07 20.
Informoj: H. Schutters, tel. 011635592

Opgelet! De volgende bijeenkomst is op ZONDAG 27 Mei.
We organiseren zelf een wandeling en sluiten ook aan bij een groep met gids.
Om 8:45 verzamelen we bij "de 2 Spalten"
Dampstraat 41, Meeuwen-Gruitrode
Deze wandeling is onder begeleiding van een gids en kost 8 euro
Hierbij is een ontbijt inbegrepen.
De wandeling is ongeveer 5 km en duurt waarschijnlijk tot 11:30
Inschrijven hiervoor is wel noodzakelijk. Voor de ochtendwandeling voor 1 Mei graag

Onze eigen wandeling begint om 14:00 bij Camping Zavelbos
Kattebeekstraat 1, Opoeteren
Ook deze wandeling zal ongeveer 5 km zijn en duurt ook 2 en een half uur.
Belangrijk: Wie aan beide wandelingen deelneemt kan gratis mee lunchen. Deze lunch wordt verzorgd door LEA
Iedereen mag deelnemen, ook niet-leden en niet-esperanto sprekers.
Atentu! La sekvonta kunveno estas DIMANĈO LA 27-a DE MAJO.
Ni mem organizas promenon kaj krome partoprenos grupon kun ĉiĉerono.
Je la 8:45 horo ni kunvenos ĉe "de 2 Spalten"
Dampstraat 41, Meeuwen-Gruitrode
Tiu promenado estas gvidota per ĉiĉerono kaj kostas 8 eŭroj
Tio estas inkluzive matenmanĝo.
La promenon estas proksimume 5 km kaj verŝajne dauras ĝis 11:30
Aliĝi necesas. Por tiu matenpromenado antaŭ la 1-a de Majo, ni petas.

Nia propra promeno komencas je la 14:00 ĉe Camping Zavelbos
Kattebeekstraat 1, Opoeteren
Ankaŭ tiu promenon estas proksimume 5 km kaj daŭros 2 kaj duonan horon.
Tre grava: Kiu partoprenos la du promenadojn povas lunĉi kun ni, senpage. Tio lunĉo estos prizorgita de LEA
Ĉiu povas partopreni, ankaŭ ne-membroj kaj ne-esperanto parolantoj.

Programma 2017 - 2018

Programo 2017 - 2018

31-08-2017: Samenstellen jaarprogramma Kunmeti la jarprogramon
28-09-2017: Gastspreker: Dhr. Miko Sloper, filosoof Prelego: S-ro Miko Sloper, filosofo
26-10-2017: Gastspreker: Mevr. Veronika Poór, UEA Prelego: S-ino Veronika Poór, UEA
30-11-2017: Zangavond (P. Hotterbeekx) Kantovespero (P. Hotterbeekx)
14-12-2017: Zamenhoffeest in Eethuis ‘Christoffel’ Peerderbaan 65, 3990 Wijchmaal-Peer (A. Olijslagers)
Iedereen is uitgenodigd. Graag vooraf inschrijven via limburg@esperanto.be
Zamenhoffesto en Eethuis ‘Christoffel’ Peerderbaan 65, 3990 Wijchmaal-Peer (A. Olijslagers)
Ĉiuj estas invitataj. Bonvolu enskribi antaŭe ĉe limburg@esperanto.be
25-01-2018: Scrabble (A. Olijslagers) Skrablo (A. Olijslagers)
22-02-2018: Gedichtenavond (B. Indestege) Poemoj kaj poezio (B. Indestege)
29-03-2018: Goochelen, hoe doe je dat? (E. Vanderfeesten) Magio, kiel vi faras tion? (E. Vanderfeesten)
26-04-2018: Zamenhof, genie onder de genieën? (A. Olijslagers) Zamenhof, genio inter genioj? (A. Olijslagers)
27-05-2018: Wandeling op de "Oudsberg" (E. Vanderfeesten) Promeno sur la "Oudsberg" (E. Vanderfeesten)
30-06-2018: Kanovaren op de Dommel (P. Hotterbeekx)
Ook voor niet-leden. Graag aanmelden bij limburg@esperanto.be
Kanui sur la Dommel (P. Hotterbeekx)
Ankaŭ por ne-membroj. Bonvolu anonci vin ĉe limburg@esperanto.be
 
 !!! 14-16 Sept. 2018: BENELUKSA KONGRESO, "De Bosberg", Houthalen (www.esperanto.be/BeneluksaKongreso) 
 
 OPROEP: Wie heeft er oude en/of bijzondere esperanto spulletjes die we tijdens het congres mogen veilen ? (limburg@esperanto.be) ALVOKO: Kiu havas maljunajn kaj/aŭ specialajn esperantajn aĵojn por aŭkcii dum la kongreso ? (limburg@esperanto.be)  
 
 
Boeken, CD's, films, casettes en dergelijke zijn te bestellen bij:
http://www.retbutiko.net
Libroj, KD-j, filmoj, kasedoj kaj tiel plu estas mendeblaj ĉe:
http://www.retbutiko.net
          

>>2016-2017<<

Programma 2016 - 2017

Programo 2016 - 2017

01-09-2016: Samenstellen jaarprogrammaKunmeti la jarprogramon
05-09-2016: Fietstocht in ZutendaalBiciklado en Zutendaal
29-09-2016: Het UK in Nitra, Slovakije (H. Schutters)La UK en Nitra, Slovakio (H. Schutters)
27-10-2016: Komputers en esperanto (Y. Nevelsteen)Kumputiloj kaj esperanto (Y. Nevelsteen)
22-11-2016: Ukraine (B. Indestege)Ukrainio (B. Indestege)
26+27-11-2016: Beurs: Couleur FoyerBurso: Couleur Foyer
15-12-2016: Zamenhoffeest (Torenhuis)Zamenhoffesto(Torenhuis)
26-01-2017: Kwis (A. Olijslagers)Kvizo (A. Olijslagers)
23-02-2017: Correlatieven (T. Van Kessel)Korelativoj (T. Van Kessel)
30-03-2017: Zangavond (P. Hotterbeexk)Kantovespero (P. Hotterbeekx)
27-04-2017: De eed van Hypocrates (Dr. W. Kusters)La ĵurpromeso de Hipokrato (Dr. W. Kusters)
25-05-2017: Wandeling door "De Wulp" (P. Hotterbeekx)Promeno tra “de Wulp” (P. Hotterbeekx)
29-06-2017: Bowling (A. Olijslagers)Kegloludo (A. Olijslagers)
16-07-2017: EXTRA: Kanovaren op de Dommel (P. Hotterbeexk)EKSTRA: Kanui sur la Dommel (P. Hotterbeexk)
2017-2018In Augustus vullen we dit nieuwe werkjaar weer in.En Augusto ni plenigos la novan laborjaron

Voor het laatst bijgewerkt op 30-03-2018
Vernieuw regelmatig de pagina (F5)

Laste prilaborita la 30-03-2018
Regule renovigu la paĝon (F5)

          
000webhost logo